หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ประกาศผลเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ประกาศผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

  รายงานประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

  รายงานประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558

  รายงานประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556

  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557