.

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

            โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ให้บริการในเขตพื้นที่ ต.ท่าไม้-วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
          เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ บ้านคุยมะม่วงหอม ต.วังควง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในขณะนั้น คือ นายทองหยิบ บ่อน้อยได้แต่งตั้งให้ นายนุกูล รามสูต อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมทำหน้าที่หัวหน้าสาขา เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาขึ้นเมื่อ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๕ โดยได้รับอนุญาตจาก นายกวน ปิ่นมณี กำนันตำบลวังควง ในขณะนั้นให้ใช้ที่ดินและอาคารสาธารณะของหมู่บ้านเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีครู-อาจารย์ร่วมดำเนินการครั้งแรก ๔ ท่าน
          ในปี ๒๕๓๙ โดยความร่วมมือของนายเพชร ปิ่นมณี กำนันตำบลวังควง นายจรัล แจ่มหม้อ กำนันตำบลท่าไม้ นายประเสริฐ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด และนายอนันต์ น่วมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมโดยการประสานงานของ ส.ส.ดร.คนึง ไทยประสิทธิ์ ได้ดำเนินการติดต่อขอบริจาคที่ดิน จำนวน ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา จากนายเรืองวิทย์ ลิกค์ และภริยา คือ คุณปรานี โชติรัชต์กุล ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่๘ บ้านเก่า ต.ท่าไม้ โดยทำพิธีรับมอบ ณ บ้านเรือนไทยเรืองวิทย์ อ. ไทรงาม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๙
          จนกระทั่งวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ จึงได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโดยเอกเทศ ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม" ดร.คนึง ไทยประสิทธิ์ และ นายผอย ปิ่นมณีได้ติดต่อขอบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา จาก ส.ส.เรืองวิทย์ ลิกค์ และด้วยความอนุเคราะห์ จาก ส.ส.เรืองวิทย์ - ส.ส.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ โดยการประสานของดร.คนึงไทยประสิทธิ์ จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดจำนวน ๑๐,๐๑๔,๐๐๐ บาท มาปรับถมพื้นที่และจัดสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก-ข-ค พร้อมห้องน้ำนักเรียน แบบมาตรฐาน ๖ ที่นั่งอีก ๑ หลัง ดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๐ จนเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๔๑ และเริ่มใช้ครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ล/๔๑ (หลังคาทรงไทย) พร้อมอาคารเรียนและอาคารประกอบรวม ๗ รายการ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้เมื่อ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ ๑๐๐/๒๗ อีก ๑ หลัง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๙ ฯพณฯ เรืองวิทย์ ลิกค์ บริจาคที่ดินเพิ่มจำนวน ๓๐ ไร่ และในปี ๒๕๕๑ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขุดอ่างกักเก็บน้ำขนาดพื้นที่ ๔๐ ไร่ และนำดินมาปรับถมพื้นที่ในโรงเรียนทั้งหมด

 

แผนผังโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

 
 
นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 11 เมษายน 2564
 
 
 :: QR Code ::

www.rwps.ac.th

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.82.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,721
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: : โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 : :
Tel : 055-853063  Fax : 055-853062
Email : rwps@hotmail.com , email@rwps.ac.th  [Admin:KruNott : 087-9203617]