.

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Home page 
General
 

News releases
 
ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน 
      ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน  
ประกาศผลผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน 
                        
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน 
      รายละเอียด ใบสมัคร      
News archive
News Knowledge.
 
ประกาศผลเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     

ประกาศผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
     

News archive
 
Image activity
 
โครงการแข่งขัน วอลเลย์บอล อบจ.กำแพงเพชร คัพ ครั้งที่ 1 รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด อบจ.กำแพงเพชร คัพ (รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
การอบรมการพัฒนาแกนนำ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาดสพติด สนับสนุนโดยกองทุนประกันสุขภาพตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร
สัปดาห์วิทย์คณิตและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

รายงานผลการพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ชุด The Funniest Battle Ship Grammar
รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน
รหัสวิชา อ32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย กมลวัลย์ ธีรพงศ์สกล
<<บทคัดย่อ>> 


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์วรรณคดีไทย
เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย ครูอนิรุทธิ์ ทวนธง
<<บทคัดย่อ>> 


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดย ครูกรรณิกา ทองดี
<<บทคัดย่อ>> 


เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา งานห้องสมุด ง20212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เล่มที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดของเรา

โดย ครูภณิดา นาคมูล
<<เอกสารประกอบการเรียน>>

 

..ผลงานทางวิชาการทั้งหมด..

 


ข่าว สพม.41
 


ข่าวการศึกษา
 

 
 
นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
September 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 September 2563
 
 
 :: QR Code ::

www.rwps.ac.th

 
All online 1 People
IP number 75.101.220.230
You are visitor number 880,468
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: : โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 : :
Tel : 055-853063  Fax : 055-853062
Email : rwps@hotmail.com , email@rwps.ac.th  [Admin:KruNott : 087-9203617]