หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558  

     

กิจกรรมแข่งขัน ชนะเลิศ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา
 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ฤทธิ์มนต์
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  เกิดพงษ์
3. เด็กชายสมชาย  จิตตรง
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  เกิดพงษ์
5. เด็กหญิงสุกานดา  มณีเขียว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุมพล  ฤทธิมนต์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นมณี
3. เด็กชายตะมี  แดงแย้ม
4. เด็กชายนพพร  ปิ่นมณี
5. เด็กชายบุญปลื้ม  สมภักดี
6. เด็กชายพัทธพล  ฤทธิมนต์
7. เด็กชายพิทัก  เจือจันทร์
8. เด็กชายยอดรัก  ปิ่นมณี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หมดใส
2. เด็กหญิงนฬาภรณ์   ดิษสวน
3. เด็กชายปิ่นโชค   ตั่นปิน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาวรรณ  นิลมุข
2. นางสาววิใด  ไตรภพ
3. นางสาวศศิชา  เสือด้วง
 ผลการแข่งขันรายการอื่นๆ คลิกภาพกิจกรรม คลิก


ประกาศโดย : วุฒิชัย ระถาพล
วันที่ประกาศ : 2558-09-30