ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rwpsacth/domains/rwps.ac.th/public_html/checktime/datastu.php on line 54
ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน หมู่บ้านที่อาศัย ชื่อผู้ปกครอง เบอร์โทรผู้ปกครอง